Jakie są obowiązki podatnika korzystającego z urządzeń fiskalnych w 2013r.?

Contact An Agent

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy posiadającego urządzenie fiskalne w 2013r. nie różnią się znacznie od obowiązków zeszłorocznych. Jeśli podatnik rozpoczął fiskalizację, musi pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Kasa fiskalna - obowiązkiPodatnik korzystający z urządzenia fiskalnego:

– Ma obowiązek rejestrować przy użyciu kasy fiskalnej każdą wykonywaną transakcję i wydawać oryginał paragonu fiskalnego klientowi, będący potwierdzeniem ewidencji sprzedaży na urządzeniu rejestrującym.

– Kopie paragonów fiskalnych muszą być przez niego przechowywane przez  okres 5 lat.

– Musi wykonywać raporty dobowe (na koniec każdego dnia, albo na początku dnia następnego przed rozpoczęciem sprzedaży).

– Musi wykonywać pełne fiskalne raporty okresowe (na koniec każdego miesiąca).

– Jest zobowiązany do przechowywania raportów dobowych i okresowych (przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zostały rozliczone).

– Przynajmniej raz na 24 miesiące powinien zlecić odpowiedniej firmie serwisowej wykonanie przeglądu technicznego posiadanego urządzenia fiskalnego.

Jeżeli u podatnika zostałaby zaplanowana kontrola (przez uprawnione do tego organy), ma on też obowiązek udostępnić kasę fiskalną. Pracownicy Urzędu Skarbowego mogą sprawdzić stan techniczny urządzenia, nienaruszalność plomb, przeglądy techniczne. Skontrolują prawidłowość obsługi klienta (czy otrzymuje paragon z kasy fiskalnej i jak przeprowadzane są procedury reklamacyjne i zwroty), przechowywanie raportów dobowych i okresowych oraz numery kasy fiskalnej: Fabryczny, unikatowy i ewidencyjny (zapisany w widocznym miejscu na obudowie kasy).

Sprawdzona może też być znajdująca się przy urządzeniu rejestrującym książka serwisowa (powinna się tam znajdować zawsze).