Jednolity Plik Kontrolny – jak działa?

Contact An Agent

Od 1 lipca 2016 roku wiele firm ma obowiązek przekazywania swoich sprawozdań finansowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (w skrócie JPK). Wprowadzenie takiego sposobu przekazywania danych ma na celu ułatwienie kontroli skarbowych i większą kontrolę nad tym, co dzieje się w firmach. To duża szansa na załatanie dziur w VAT i wykrycie nieuczciwych firm.

 

Jednolity Plik Kontrolny pomoże skontrolować firmy
Najważniejszym założeniem wprowadzenia JPK w życie jest fakt, że mimo wielu starań Ministerstwa Finansów na rynku nadal działa wiele firm, które oszukują na przykład na wyłudzaniu VAT. JPK pomoże w szybkim analizowaniu danych i wytypowaniu firm do kontroli.

Szybkość wprowadzenia przepisów o Jednolitym Pliku Kontrolnym wynika z konieczności załatania braków w VAT. Zmiany w ustawie o Ordynacji Podatkowej, mówiące o JPK, zostały wprowadzone we wrześniu 2015 roku. Przy pomocy JPK fiskus będzie mógł także znajdować powiązania między różnymi firmami, które będą następnie dokładnie kontrolowane. JPK będzie stosowany podczas kontroli krzyżowych, podatkowych, a także podczas postępowa kontrolnych i postępowań podatkowych. Z pewnością jest to sposób na ułatwienie pracy kontrolerom.

 

Jak działa JPK?
Zebrane przed przedsiębiorcę dane będą przesyłane do tzw. chmury, a następnie zostaną pobrane przez Urząd Skarbowy. Aby usprawnić proces przesyłania danych, Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatną aplikację dla przedsiębiorców, dzięki której wysyłanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest łatwiejsze. Aplikacja oraz instrukcja obsługi są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (mf.gov.pl).

 

Wprowadzenie JPK to dla wielu przedsiębiorców spory stres, ale system jest wprowadzany stopniowo, zaczynając od najwyższych firm, więc mniejsze przedsiębiorstwa będą miały więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymogów. Mikroprzedsiębiorstwa będą musiały przesyłać Jednolity Plik Kontrolny dopiero od 1 lipca 2018 roku, więc jest sporo czasu na wsparcie ich w tej kwestii i na rozwiązanie problemów.