Kolejne nowości w użytkowaniu kas fiskalnych w firmie w 2013 roku!

Contact An Agent

Jeżeli jesteś zobowiązany do posiadania w swojej firmie kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej koniecznie sprawdź kolejne zmiany, jakie w zakresie ich użytkowania wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów aktualne od 1 kwietnia 2013 roku. Na dostosowanie swojego urządzenia rejestrującego sprzedaż do niektórych aktualnych wymagań masz czas do 30 września 2013 roku.

Rozporządzenie, które mamy na myśli do dokument Ministerstwa Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363). Zastąpił on przepisy zawarte w rozporządzeniu z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), obowiązujące do dnia 31 marca 2013 roku. Nowe rozporządzenie, aktualne od 1 kwietnia 2013 roku, Powieliło większość dotychczasowych regulacji, ale pojawiło się kilka istotnych nowości. Dla użytkowników starszych modeli urządzeń fiskalnych, aktualizacje te mogą oznaczać konieczność zakupu nowszych wersji. Z których przepisów to wynika?

Na paragonie fiskalnym – numer NIP nabywcy

Aktualne rozporządzenie Ministerstwa w sprawie kas, zawiera zobowiązanie do zamieszczenia na paragonie numeru NIP nabywcy, jeśli sobie tego zażyczy.

Dostępne na rynku kasy fiskalne i drukarki fiskalne nie posiadają technicznej możliwości, pozwalającej na wydrukowanie takiej informacji. Niektóre nowoczesne urządzenia rejestrujące firmy Posnet, pozwalają użytkownikom wypełnić, dostępną na paragonie fiskalnym dodatkową linię informacyjną W wierszu tym, można umieścić właśnie NIP nabywcy. Co jednak, gdy nie dysponujemy jednym z nowych modeli kas fiskalnych? Ministerstwo Finansów przewidziało ten problem technologiczny i potwierdziło, że wymaganie to nie dotyczy właścicieli urządzeń, których technologia nie pozwala na umieszczenie numeru NIP.

 

Nazwy towarów lub usług

W rozporządzeniu w sprawie kas aktualnym od 1 kwietnia 2013, precyzyjniej wyrażono przepis związany z koniecznością umieszczania na paragonach fiskalnych nazw towarów lub usług. Aktualne jego brzmienie wskazuje, że nazwa na paragonie musi jednoznacznie identyfikować towar czy też usługę, którą opisuje. Oznacza to, że towary lub usługi mające różne ceny, należy przypisać do różnych pozycji sprzedażowych. Trzeba to zrobić nawet w sytuacji, gdy będą dotyczyły produktu albo usługi tego samego rodzaju. W praktyce dla niektórych operatorów drukarek fiskalnych lub kas fiskalnych będzie to oznaczało pewien problem. Może się bowiem okazać, że baza towarowa PLU starych lub tanich urządzeń fiskalnych, które posiadają, jest zbyt mała. Jeśli przedsiębiorcy będą chcieli dostosować się do nowych regulacji, muszą wymienić kasy lub drukarki rejestrujące na takie modele o większej bazie PLU. Jeśli jeszcze nie kupiłeś kasy fiskalnej dla swojej firmy i stoisz przed wyborem odpowiedniego urządzenia rejestrującego, zwróć uwagę ile nazw towarów lub usług będziesz mógł wprowadzić do jego pamięci.

Jakie dane na paragonie fiskalnym?

Rozporządzenie Ministerstwa w sprawie kas, obowiązujące od początku kwietnia 2013 roku, określa też zakres informacji, które muszą się znaleźć na paragonie. Obowiązkowe dane do umieszczenia na tym dokumencie fiskalnym opisano w § 8 ust. 1 rozporządzenia z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących, a w przypadku urządzeń fiskalnych o zastosowaniu specjalnym, czyli użytkowanych przez przedsiębiorców, którzy świadczą usługi przewozu osób i ich bagażu taksówkami, zakres odpowiednich danych określa § 9. wspomnianego rozporządzenia.

Co musi zgodnie z aktualnym regulacjami znaleźć się na paragonie?
– Oznaczenie „PARAGON FISKALNY” (§ 8 ust. 1 pkt 5 i odpowiednio § 9 ust. 1 pkt 6)
– Informacja o wartości  zastosowanych rabatów lub narzutów (§ 8 ust. 1 pkt 9 i odpowiednio § 9 ust. 1 pkt 11)
– Numer NIP – na żądanie nabywcy (§ 8 ust. 1 pkt 17 i odpowiednio § 9 ust. 1 pkt 18)

Przypomnijmy: Przepisy przejściowe § 35-37 omawianego rozporządzenia dają podatnikom czas na dostosowanie posiadanych kas fiskalnych lub drukarek fiskalnych do nowych regulacji – do 30 września 2013 roku.