Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku?

Contact An Agent

Do końca lutego kasę fiskalną musi wprowadzić wielu przedsiębiorców, wcześniej zwolnionych z tego obowiązku. Kasa fiskalna w firmie od 2015 roku to rewolucja zwłaszcza dla usługodawców. Którzy dokładnie przedsiębiorcy mają obowiązek ewidencjonować sprzedaż z zastosowaniem kasy fiskalnej zgodnie z nowymi przepisami?

 

Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku? 

Odpowiedź na pytanie: Kto musi mieć kasę fiskalną w 2015 i 2016 roku? Wiąże się ze sprawą zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych oraz wyłączeń z tego przywileju. Minister Finansów ma prawo do tego, by wybranych podatników świadczących usługi na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych zwolnić z obowiązku posiadania kasy. Ma również prawo pozbawić ich tego zwolnienia. O tym, które czynności są wyłączone z jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych możemy przeczytać w tzw. katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień.  

Katalog ten obowiązywał w roku 2013 i 2014, obowiązuje też aktualnie. Jednak jego treść wygląda nieco inaczej niż w poprzednich latach.

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień w latach 2015-2016 – kogo ostatecznie nie dotyczą już zwolnienia z kas?  

Każdy przedsiębiorca, który wykona w ramach swej działalności, chociaż jedną czynność wymienioną na liście wyłączeń,  musi rozpocząć ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy lub drukarki fiskalnej.

Od 2015 roku lista czynności w katalogu została poszerzona. Znalazło się na niej kilka nowych usług oraz jedna dostawa towaru.

Wynika to z § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r., w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Czytamy tam, że:

Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

2) świadczenia usług:

(…)

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Lista ta, to zaledwie fragment katalogu wyłączeń – znajduje się w nim dużo więcej usług i dostaw, w przypadku których podatnik musi bezwzględnie stosować kasy fiskalne. Zwolnienie z kas fiskalnych w 2015 i 2016 roku nie dotyczy między innymi tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli (lub przekroczą) określony limit obrotów w roku (limit do zwolnienia podmiotowego).

Podatnicy zajmujący się sprzedażą wymienionych wyżej usług lub towarów, mogli wcześniej korzystać ze zwolnienia ze względu na niskie obroty. Od 1 stycznia 2015 roku zostali jednak tego przywileju pozbawieni. Od kiedy muszą wprowadzić kasę fiskalną w swojej działalności?

Jeżeli kontynuują działalność prowadzoną w latach poprzednich, a do końca grudnia 2014 roku nie utracili prawa do zwolnienia podmiotowego, mają 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej do sprzedaży. Urządzenie to musi być gotowe do pracy najpóźniej 1 marca 2015 roku. Inaczej rzecz ma się z nowo dodaną dostawą towarów – każdy podatnik zajmujący się sprzedażą perfum i wód toaletowych musi stosować kasę fiskalną od pierwszej wykonanej czynności.