Nowe przepisy w 2013 – kto musi kupić kasę fiskalną?

Tekst informuje o nowych przepisach dotyczących obowiązku instalowania kasy fiskalnej w firmie w 2013 roku.

Contact An Agent

Zgodnie z nowymi regulacjami Ministerstwa Finansów, które obowiązują od stycznia 2013 roku, tysiące podatników musiało zainstalować kasy fiskalne – chociaż dotychczas korzystali ze zwolnienia z tego obowiązku. Ostateczny termin dostosowania się do zmian w przepisach minął 1 marca 2013 roku. Kto na wiosnę musiał zaopatrzyć się w urządzenie fiskalne? Kto będzie musiał to zrobić w kolejnych latach?   

 

Kasa fiskalna 2013Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r. poz. 1382) zastąpiło przepisy z 26 lipca 2010 roku. W kwestii instalowania kas fiskalnych firmach wprowadziło istotne zmiany: Obniżyło i ujednoliciło limity obrotów, które zwalniają przedsiębiorców od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia rejestrującego.

Od stycznia 2013 roku kasę lub drukarkę fiskalną musi zainstalować każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, a którego obroty przekraczają 20,000 zł. Nie ma już znaczenia, czy rozpoczął działalność po 31 grudnia 2012 roku, czy też ją kontynuuje – ale wprowadzono zasadę, że nowe firmy będą określały limit 20,000 zł w proporcji do okresu prowadzenia działalności. Jak wygląda takie określanie limitu w proporcji sprzedaży w praktyce?

Przykład:

Pani Marzena, rozpoczęła działalność krawiecką w kwietniu 2013 roku. Limit oblicza więc w następujący sposób: 20,000zł/12 x 9 = 15,000zł (licząc proporcjonalnie do ilości miesięcy, które pozostały do końca roku). Dla niej limit roczny, którego przekroczenie skutkuje obowiązkiem zainstalowania w zakładzie krawieckim kasy fiskalnej, wynosi 15,000zł.

Uwaga! Obliczanie limitu proporcjonalnie do czasu rozpoczęcia działalności nie dotyczy firm, które ruszyły ze sprzedażą w 2012 roku! Dla nich wysokość limitu jest taka, jak dla firm kontynuujących sprzedaż: pełne 20,000 zł. Co oznacza, że jeśli w 2012 roku przekroczyły limit 20,000 zł, to od 1 stycznia 2013 roku straciły prawo do zwolnienia z obowiązku zakupu kasy fiskalnej i do marca 2013 roku musiały to urządzenie zarejestrować i rozpocząć sprzedaż z jego użyciem.

Te firmy, dla których 2012 rok, był kolejnym rokiem działalności, więc mogły korzystać z prawa do zwolnienia z prowadzenia kasy, jeśli nie przekroczyły 40,000zł – przestały spełniać warunki uprawniające ich do tej ulgi, jeśli obroty ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły więcej niż 20,000zł. Przepisy w tym wypadku zadziały wstecz i do marca 2013 roku we wspomnianych miejscach musi pojawić się urządzenie fiskalne.

Styczniowe rozporządzenie Ministerstwa nie zmieniło listy czynności dla których obligatoryjnie, niezależnie od wysokości obrotów, należy ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej (do takich czynności należy np. sprzedaż płyt CD i DVD, wyrobów tytoniowych czy alkoholowych).

W większości utrzymało również dotychczasowy katalog zwolnień przedmiotowych z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wyjątkiem są szkoły nauki jazdy, które korzystały z prawa do całkowitego zwolnienia z zakupu kasy, ze względu na rodzaj działalności. Od stycznia 2013 roku muszą pilnować limitów, jak pozostali przedsiębiorcy, ponieważ utracili to prawo. Mają obowiązek zakupu kasy fiskalnej, jeśli przekroczą 20,000zł limitu zwolnienia.

Podsumowując: Do najistotniejszych nowości, które wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Finansów, należą:

  • Obniżenie limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z zakupu kasy fiskalnej do 20,000zł.
  • Zrównanie limitów dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność i dla tych, którzy ja kontynuują.
  • Wprowadzenie zasady proporcjonalnego obliczania wysokości limitu dla firm, które rozpoczęły działalność w 2013 roku.
  • Objęcie obowiązkiem ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej szkół nauki jazdy.