Sprzedaż sezonowa – czy musisz mieć kasę fiskalną?

Contact An Agent

Otwierasz sezonowy biznes i zastanawiasz się, czy przy tego typu sprzedaży musisz mieć kasę fiskalną i drukować paragony klientom?     

Planujesz sprzedaż sezonową i zastanawiasz się, czy dotyczy cię kwestia korzystania z kasy fiskalnej i drukowania paragonów dla klientów? W okresie letnim nad tą kwestią myśli niejeden przedsiębiorca. Dlaczego? Ponieważ lato w oczywisty sposób sprzyja prowadzeniu sezonowych biznesów: wakacje, urlopy, wzmożony ruch turystyczny i słoneczna pogoda, to czynniki  zachęcające do podjęcia letniej pracy. Poza asortymentem czy rodzajami usług związanych np. z profilem lokalnej turystyki,  charakterystycznym dla sprzedaży sezonowej jest krótki czas prowadzenia takiej działalności. Dlatego też powstaje pytanie: Jeśli podatnik planuje prowadzić sprzedaż nie całoroczną, ale w sezonie, więc zaledwie przez kilka miesięcy w roku, to czy musi koniecznie mieć kasę fiskalną?

Nie długość sprzedaży a wysokość obrotów

Na początku należy zaznaczyć, że zasadniczo obowiązek stosowania kasy fiskalnej w sprzedaży ma związek nie tyle z faktem, jak długo będziemy ją prowadzić, ale jakie z tej sprzedaży osiągniemy obroty.

Obowiązek i zwolnienie z obowiązku

Przepisy stanowią, że podatnik ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej, o ile nie dotyczą zwolnienia z tego obowiązku. Przedsiębiorcę sezonowego, jeśli chodzi o prowadzenie działalności, obowiązują takie same reguły, jak wszystkich innych podatników. Fakt, że prowadzi sprzedaż tylko przez kilka miesięcy w roku nie jest podstawą do zwolnienia go  z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Może jednak skorzystać ze zwolnienia na zasadach ogólnych. Dla większości typów sprzedaży podstawą do wyłączenia z obowiązku używania urządzenia fiskalnego są niskie obroty firmy. Jeżeli więc w ciągu roku przedsiębiorca nie przekroczy limitu 20,000 zł netto – to zgodnie z aktualnymi przepisami, nie musi prowadzić sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej.

Limit wyliczany indywidualnie

Warto jednak wspomnieć, że osobę, która zajmuje się sprzedażą dla osób prywatnych, może dotyczyć pełny limit 20,000zł albo część tej kwoty wyliczana proporcjonalnie do czasu prowadzonej działalności. Zasada proporcji dotyczy również sprzedaży sezonowej. W jaki sposób i kiedy obliczamy limit proporcjonalnie?