Jednolity Plik Kontrolny – jak działa?

Od 1 lipca 2016 roku wiele firm ma obowiązek przekazywania swoich sprawozdań finansowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (w skrócie JPK). Wprowadzenie takiego sposobu przekazywania danych ma na celu ułatwienie kontroli skarbowych i większą kontrolę nad tym, co dzieje się w firmach. To duża szansa na załatanie dziur w...

Read more