W 2015 roku paragon fiskalny od lekarza

Contact An Agent

Myślisz o otworzeniu własnego gabinetu? A może planujesz wykonywać usługi stomatologiczne w ramach prywatnej praktyki lekarskiej? Od 1 stycznia 2015 roku zmienią się przepisy związane ze stosowaniem kas fiskalnych. Każdy lekarz i każdy stomatolog będzie musiał drukować paragon fiskalny dla pacjenta.

Każdy podatnik, który wykonuje usługi medyczne w ramach własnego gabinetu albo planuje założenie firmy i świadczenie usług tego typu – musi być przygotowany na zakup kasy fiskalnej w przyszłym roku. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzi nowe przepisy, które będą rzutowały na sytuację lekarzy.

Dotychczas lekarze i stomatolodzy mogli korzystać z przywileju sprzedaży usług bez kasy, ze względu na niskie obroty – ale z dniem 1 stycznia 2015 roku utracą całkowicie prawo do zwolnienia. Nie dlatego, że zmieni się limit do zwolnienia podmiotowego. Nadal będzie to 20,000 zł w skali roku. Problem w tym, że żadnego lekarza i stomatologa nie będzie już to zwolnienie dotyczyło.

Ministerstwo Finansów z dniem 1 stycznia 2015 roku pozbawi lekarzy, w tym także stomatologów, praw do jakichkolwiek zwolnień z kas fiskalnych. Stanie się to wraz z wejściem w życie rozporządzenia, które zastąpi aktualny dokument Ministra z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382).

Projektowane rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2015 roku – w tym także poszerzony katalog wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych, który zawiera ten dokument.

O tym, że wyłączenia dotkną także lekarzy, możemy przeczytać w § 4 ust. 1 pkt 2f:

4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

(…)

2) świadczenia usług:

(…)

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

Nie ma wątpliwości – usługi w zakresie opieki medycznej, wykonywane w gabinetach lekarskich i stomatologicznych, będą w 2015 roku objęte ewidencją na kasie fiskalnej i to bez względu na wysokość obrotu, który osiąga firma. Każdy lekarz którzy świadczy usługi w ramach własnej działalności, będzie musiał wydrukować w 2015 roku paragon fiskalny dla pacjenta przy każdej wykonanej usłudze.

Podatnicy, którzy kontynuują działalność prowadzoną w 2014 roku, będą mieli 2 miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej. Najpóźniej więc 1 marca 2015 roku, muszą być gotowi do prawidłowej ewidencji usług przy zastosowaniu kasy fiskalnej w swoim gabinecie.