Wynajem domków letniskowych – czy dotyczy cię zwolnienie z kas fiskalnych?

Contact An Agent

W sezonie letnim, ale nie tylko, niektórzy podatnicy decydują się na wynajmem domków letniskowych albo kwater dla turystów. Czy takie osoby dotyczy zwolnienie z kas fiskalnych? A może powinny bezwzględnie drukować paragony fiskalne dla swoich gości?

Co do zasady każda sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Jednak Minister Finansów może wprowadzić tzw. zwolnienia z ewidencjonowania. Aktualne zwolnienia zawarto w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544). Czy przedsiębiorcy zajmujący się wynajmem sezonowym domków letniskowych lub kwater dla turystów, mają prawo do któregoś z wymienionych w tym akcie prawnym zwolnień?

Najem krótkoterminowy a zwolnienie przedmiotowe z kas fiskalnych

W §2 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia czytamy, że do końca 2016 r. ze stosowania kas zwolnione są czynności wymienione w załączniku do tego rozporządzenia. Pod poz. 19-21 i 26 tego załącznika wymieniono także niektóre usługi związane z zakwaterowaniem turystów. Oto lista tych usług:

1) usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe sklasyfikowane w PKWiU ex 55.10.10.0 – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

2) pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi, sklasyfikowane w PKWiU ex 55.20.19.0 – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

3) pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, sklasyfikowane w PKWiU ex 55.90.1 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych,

4) usługi wynajmu i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowane w PKWiU ex 68.20.1.

Dodamy, że zwolnienia wymienione w punktach 3 i 4 mogą być stosowane, jeżeli świadczenie usług w całości zostało udokumentowane fakturą. Wszystkie powyższe zwolnienia przysługują też bez względu na wysokość obrotów uzyskiwanych ze świadczenia usług, o których jest w nich mowa.

Czy z tego zapisu wynika, że każdy wynajem obiektów noclegowych turystycznych zwolniony jest z kasy fiskalnej? Niestety nie. Wręcz można stwierdzić, że bardzo wielu przedsiębiorców, którzy świadczą usługi wynajmu pokoi lub domków turystom nie ma prawa do zwolnienia przedmiotowego. Dlaczego? Istotną sprawą jest klasyfikacja usługi w odpowiednim grupowaniu PKWiU, a sezonowy wynajem kwater dla gości, pokojów, domków letniskowych czy bungalowów turystom to usługi klasyfikowane zwykle w PKWiU 55.20, czyli „Usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania”. Nie są to więc czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień w poz. 19-21 i 26, jako zwolnione z ewidencjonowania (za wyjątkiem usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci).

Pamiętaj! Jeżeli świadczysz usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55.20 nie możesz korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z kas fiskalnych.

Nie oznacza to jednak, że nie dotyczą Cię inne zwolnienia. Jakie?

Zwolnienie z kas fiskalnych ze względu na sposób zapłaty

Jednym ze zwolnień niezależnym od klasyfikacji usługi jest zwolnienie przysługujące w związku z otrzymywaniem zapłaty za usługi za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (przelew na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). Zapłata za usługę musi zostać dokonana w całości, a przelew zawierać określone informacje. Jest to pewne wyjście dla gospodarzy kwater turystycznych, którzy chcą uniknąć stosowania kasy fiskalnej, chociaż trzeba przyznać – raczej mało praktyczne

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 roku

Wielu podatników, w tym także Ci, którzy wynajmują kwatery sezonowo, ma prawo do stosowanie tzw. zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych przysługuje wtedy, gdy przedsiębiorca nie przekroczy określonego limitu obrotów w roku. Jaki limit obowiązuje w 2015 i 2016 roku?

Sprawdź to koniecznie i przeczytaj o tym tutaj.