Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2015 – jak wyliczyć limit?

Contact An Agent

Chociaż zmiany w przepisach spowodowały drastyczne cięcia w zwolnienia, zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych to wciąż przywilej wielu podatników. Jak wyliczyć limit obrotu, którego nieprzekroczenie pozwoli nam uniknąć wprowadzania kasy fiskalnej?

W 2015 i 2016 roku kasy fiskalne są obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy, który wykonuje którąś z usług lub dostaw znajdujących w tzw. katalogu wyłączeń. Urządzenie fiskalne musi zainstalować również każdy, kto przekroczy limit obrotu do zwolnienia podmiotowego.  Czym jest zwolnienie podmiotowe? Czy w kwestii tego zwolnienia w 2015 roku zaszły jakieś zmiany? Jak ustalić limit do zwolnienia podmiotowego dla swojej firmy?

Zwolnienie podmiotowe w 2015 roku – czy są zmiany?

Mimo cięć w zwolnieniach, wielu podatników zachowało prawo do tzw. zwolnienia podmiotowego. Również w 2015 roku przysługuje ono przedsiębiorcom ze względu na wysokość obrotów osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Limit, którego przekroczenie skutkuje koniecznością stosowania kasy fiskalnej, również się nie zmienił. Część przedsiębiorców wylicza też limit proporcjonalny. Wyraźnie wynika to z zapisów aktualnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), ważnego od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wyliczanie limitu do zwolnienia podmiotowego i limitu proporcjonalnego odbywa się na takich samych zasadach, jak wcześniej – jest jednak pewna zmiana. Dotyczy ona sposobu wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania zwolnienia podmiotowego. Od 1 stycznia 2015 roku mamy nowy sposób wyliczania tego obrotu – jest on zdecydowanie lepszy, bo korzystniejszy dla przedsiębiorców.

Jak liczymy limit do zwolnienia podmiotowego w 2015 roku?

Ze zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w latach 2015 i 2016, mogą korzystać podatnicy, których obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 20.000 zł netto. Jak widać wysokość limitu obrotu nie uległa zmianie.  Podstawę tego twierdzenia stanowi § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jednak gdy tylko obrót firmy przekroczy 20.000 zł, należy obowiązkowo rozpocząć ewidencję z zastosowanie kasy fiskalnej. Ile mamy czasu na zakup i instalację kasy fiskalnej? Musimy to zrobić w ciągu 2 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit.

Jak i kiedy liczymy limit proporcjonalnie?

Limit proporcjonalny w 2015 roku, tak jak w latach poprzednich, dotyczy sytuacji, gdy podatnik zaczyna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, nie na początku, ale w trakcie roku podatkowego. Nie bierze pod uwagę pełnych 20,000 zł ale wylicza pułap obrotów do zwolnienia w proporcji do czasu prowadzenia działalności. Wyliczenie limitu proporcjonalnego nie jest trudne. Wystarczy zastosować prosty schemat:

20.000 zł / 365 x liczba dni

Liczba dni, który musimy wziąć pod uwagę, to dokładnie czas od pierwszego dnia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych do końca roku kalendarzowego. O limicie proporcjonalnym czytamy w § 3 ust. 1 pkt 2 wspomnianego już rozporządzenia w sprawie zwolnień:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.: (…) 2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Jak wygląda sprawa instalacji kasy fiskalnej w przypadku przekroczenia limitu proporcjonalnego? To także 2 miesiące liczone od końca miesiąca, w którym został przekroczony limit. W tym terminie kasa fiskalna musi zostać kupiona, zgłoszona do urzędu skarbowego i być gotowa do pracy.

Przekroczyłeś limit zwolnienia? Nie przegap terminu instalacji kasy fiskalnej!

Przekroczyłeś limit obrotów do zwolnienia podmiotowego? Nie zwlekaj z instalacją kasy fiskalnej! Brak kasy fiskalnej w obowiązkowym terminie, grozi konsekwencjami finansowymi i utratą cennych przywilejów! Tylko jeden dzień spóźnienia i tracisz prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej w wysokości nawet 700 zł za każde zgłoszone urządzenie!

Nowy sposób wyliczania obrotu na potrzeby zwolnienia podmiotowego

Wiesz już jak ustalić limit do zwolnienia podmiotowego? Pozostaje jeszcze kwestia wyliczania obrotu na potrzeby zastosowania tego zwolnienia. Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszły w życie istotne zmiany w tej kwestii. Na szczęście są to zmiany na korzyść podatników. Pozwalają bowiem dłużej utrzymać prawo do zwolnienia z kas fiskalnych.

Co brać pod uwagę, gdy wyliczamy obrót na potrzeby zwolnienia podmiotowego?

Jak uzyskać ulgę na zakup kasy fiskalnej w 2015 roku?

Kliknij na pytanie, a znajdziesz odpowiedź na naszej stronie!